Övriga behandlingar och prover

Priserna gäller från januari 2024

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

 

Makeinsemination  13 000 kr

Ägglossningsstimulering

– Med hormoninjektioner 9 500 kr
– Med tabletter 4 000 kr

Undersökning av äggledarna med kontrastultraljud (HyCoSy) 4 600 kr

Undersökning av livmodern med koksalt (HSS) 3 500 kr

Spermaprov ej i behandling (svar via brev) 1 500 kr

Ultraljud 1 700 kr

Cystpunktion 1 500 kr

Telefontolk

-Kostnad för tolk betalas av patienten själv 1 500 kr/h

Intyg

-Ex. adoptionsintyg, intyg till utländsk vårdgivare  1 000 kr

Infrysning av spermier

– Innan infrysning: spermaprov 1 500 kr,  läkarbesök 1 800 kr, blodsmitescreening 900 kr, Klamydia/Gonoreé 100 kr
– Infrysning av spermier samt 1 års förvaring 4 000 kr/påföljande 2 000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3 250 kr/år