Fertilitetsutredning

Priser gäller från och med 1 januari 2024.

Regionfinansierad utredning/behandling

Vi har avtal med Region Stockholm och kan erbjuda offentligt finansierade fertilitetsutredningar/-behandlingar. Varje besök kostar då 275 kr per person – frikort gäller.

Privat fertilitetsutredning

 • Fertilitetsutredning som par – 4 000 kr
  Inkluderar läkarbesök och blodprover (inkluderar även spermaprov om aktuellt)
 • Fertilitetsutredning som ensamstående kvinna/transman – 3 000 kr
  Inkluderar läkarbesök och blodprover
 • Fertilitetsutredning som ensamstående man/transkvinna – 3 000 kr
  Inkluderar läkarbesök och spermaprov
 • Ultraljudsundersökning av livmoder med koksalt (HSG) – 2 000 kr
 • Ultraljudsundersökning av äggledarna med kontrast (HSSG) – 2 500 kr

 

Observera att uteblivet besök/besök som avbokats mindre än 24 timmar innan besökstillfälle debiteras med 400 kr (gäller både regionfinansierat besök och privat besök).

Observera att eventuell blodprovstagning som gjorts inför besök hos oss debiteras vid uteblivet/avbokat besök utan att nytt läkarbesök bokats.

 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum.
Vid provrörsbefrukningsbehandling ska betalning vara oss tillhanda före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Vi reserverar oss för prisändringar på grund av kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.