Resultat 2016-2017

Resultat – chansen att bli gravid

Att jämföra de olika IVF-klinikernas resultat är svårt – alla har sina egna sätt att redovisa siffror och resultaten blir därmed inte möjliga att jämföra. Generellt kan man säga att chansen att bli gravid med provrörsbefruktning är något högre än vid en normal befruktning; mellan 30-35 % blir gravida efter en behandling. Efter tre behandlingar har ca 70 % av paren blivit gravida, och sannolikheten att lyckas är lika stor vid de fyra till fem första försöken. Risken för att få missfall före graviditetsvecka 13 är ca 20-25 %, alltså ungefär densamma som vid en naturlig befruktning.

Åldersfaktorn

Kvinnans ålder är den enskilt viktigaste faktorn som förklarar barnlöshet. Fertiliteten sjunker redan efter 35 års ålder och efter 42 år är det mycket få som lyckas bli gravida med hjälp av provrörsbefruktning, även om det givetvis finns stora individuella variationer.

Ett embryo istället för två

Den största medicinska risken ligger i flerbördsgraviditeter – där barnen ofta föds för tidigt och har låg födelsevikt med eventuella handikapp som följd. I enlighet med Socialstyrelsens direktiv återförs sedan 2003 som regel endast ett embryo för att minska antalet tvillinggraviditeter som nu har sjunkit från 25 % till runt 3 %. I de fall där två embryon återförs, gäller det par som har genomgått flera misslyckade provrörsbefruktningar eller där kvinnans ålder är över 40 år.

Blastocystodling

Vi har praktiserad blastocystodling eller så kallad långtidsodling i mer än tio år. Att odla embryon vidare från dag 2 till dag 5 innebär en betydligt högre sannolikhet för att välja ut det embryo som har största möjligheten att utvecklas till ett foster.

Resultat för år 2016 – 2017 januari-september hittar du här:

Resultat 2016 – sep 2017